Runningtherapie

Hardlopen is goed voor lichaam en geest. Vaak wordt hardlopen gebruikt lichamelijk gezonder te worden, maar hardlopen vermindert ook depressieve klachten, somberheid, spanningsklachten en angsten, blijkt uit onderzoeken. Dit ontstaat door het vrijkomen van bepaalde stofjes (endorfines), die stress-verlagend werken en een prettig gevoel geven. Ook kan het behalen van gestelde doelen positief werken op je zelfvertrouwen.

Met Runningtherapie wordt hardlopen als aanvullende behandelvorm gebruikt, onder begeleiding van een therapeut, om psychische klachten te behandelen. Dit alles gebeurt onder professionele begeleiding en in een groep.

Voor wie last heeft van depressieve klachten, somberheid, angsten, burn-out klachten en/of bepaalde spanningsklachten en hiervoor onder behandeling is bij een hulpverlener, is deze aanvullende behandelvorm geschikt. Kortom, Runningtherapie kan bijdragen aan je geestelijke en lichamelijke welbevinden.

Wat kun je verwachten

Allereerst volgt er een intakegesprek waarin besproken wordt welke doelen je wilt behalen, hoe je lichamelijke conditie is, welke uitrusting noodzakelijk is.

Na het intakegesprek wordt er een plan gemaakt wanneer er begonnen wordt met de eerste training. Dit zal in een groep plaatsvinden.

Bij elke training starten wij met een korte voorbespreking, hoe wij de sessie in gaan en de doelen die je hebt voorgenomen. Vervolgens starten wij met een korte warming-up. Na de warming-up gaan wij hardlopen volgens schema, waarbij rekening gehouden wordt met ieders eigen gestelde doelen. Dit gebeurt op een verantwoorde manier van opbouw tot een hardlooptijd van ongeveer 30 minuten.

Na afloop is er een cooling down met rek- en ontspanning- / ademhalingsoefeningen. Afgesloten worden de sessies met een korte evaluatie.

Let op

  • De training gaat altijd door, ook als het regent of koud is. Continueren is erg belangrijk bij deze therapie.
  • Verwacht wordt dat je naast 1 x per week in de groep ook 2 x per week zelfstandig gaat hardlopen.

Duur programma

Het programma duurt 10 weken. De gesprekken zijn vooraf, na 5 weken en bij afsluiting van het programma, de evaluatie.

Kosten

De kosten voor het programma Runningtherapie bedragen € 349,– exclusief BTW.

Bij sommige zorgverzekeraars wordt Runningtherapie (deels ) vergoed. Dit kun je het beste zelf navragen bij je zorgverzekering.

Er zijn ook werkgevers die willen bijdrage aan je eigen gezondheid. Vraag dit eventueel ook na bij je werkgever.